Contact

Plaats hier uw contactgegevens.
Elysse Extensions- Algemene Verkoopsvoorwaarden
Artikel 1: Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen Elysse Extensions en iedere persoon die aankoopt via de website of deze bezoekt.
Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn, de voorwaarden die van toepassing zijn degene die van kracht zijn op de site op het moment dat u uw bestelling plaatst.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. U wordt daarom geadviseerd om regelmatig de laatste versie van de Algemene Voorwaarden te belijken die te allen tijde beschikbaar is onder de subcategorie: Contact.
U erkent dat u de capaciteit hebt om de voorwaarden hieronder beschreven te respecteren, dat wil zeggen de wettelijke leeftijd en niet onder voogdij staan. U erkent dat u de Algemene Verkoopsvoorwaarden hebt gelezen voor het plaatsen van uw bestelling. Het plaatsen van een bestelling houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden in.

Na het plaatsen van uw bestelling, sturen wij u een e-mail die u moet bevestigingen. Ook informeren we u over de verzending van uw items. Om zeker te zijn van een goede ontvangst van deze e-mails, voegt u het volgende adres toe aan uw lijst met contactpersonen:

elise.couwenberg@hotmail.nl.

We reageren op uw bestelling binnen de grenzen van onze beschikbare voorraad of op basis van beschikbaarheid bij onze leveranciers. Wanneer u een bestelling plaatst zullen wij u informeren over de beschikbaarheid van de producten die u wenst aan te kopen op de presentatiepagina van elk product. Echter, als ondanks onze waakzaamheid, de producten niet beschikbaar zijn na uw bestelling, zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail en u uitnodigen om uw bestelling te annuleren of wijzigen. Gegevens die zijn opgeslagen op de Site vormen het bewijs van de bestelling. Gegevens die door het betalingssysteem zijn opgeslagen vormen het bewijs van de financiële transacties.

Uw bestelling wordt verwerkt na ontvangst van uw betaling en de vertragingen die gelden op de datum van ontvangst van de betaling


Artikel 3 : Prijs

De prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro, exclusief verzendkosten, vergoeding voor het verwerken van uw bestelling en geschenkverpakking . Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment onze prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Ondanks onze beste inspanningen kan een klein aantal items vermeld op onze website voorzien zijn van een verkeerde prijs. Wees echter gerust, wij verrichten prijscontroles tijdens het proces van het verzenden van uw artikel. Als de juiste prijs lager is dan de prijs die wordt weergegeven op de site, zullen wi de laagste prijs toepassen voor uw artikel. Als de juiste prijs hoger is dan de prijs die wordt weergegeven op de site, zullen wij de hoogte prijs toepassen en kan u indien gewenst uw bestelling annuleren, tenzij u ervoor kiest om de bestelling te plaatsen met de nieuwe prijs.

Bij een bestelling vanuit een ander land dan de Verenigde Staten, bent u de importeur van het betrokken product. De douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of belastingen van de staat kunnen van toepassing zijn. Deze rechten vallen niet binnen onze jurisdictie. Zij zullen op uw kosten zijn en zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid in termen van rendement en betalingen aan de autoriteiten en instanties in uw land. Wij zijn niet verplicht om te controleren of om u te informeren over de douanerechten en belastingen. Wij adviseren u om u over deze onderwerpen bij de plaatselijke autoriteiten te informeren.Artikel 4 : Betaling

De betaling van uw gehele bestelling moet worden uitgevoerd tijdens de validatie van de bestelling. Op geen enkel moment kunnen betalingen worden beschouwd als deposito of deposito\`s.

De betaling van uw aankopen kan worden gedaan:
- Via PayPal
en bankoverschrijvingen
U garandeert de vereiste toestemming voor de gekozen wijze van betaling, tijdens het opnemen van de bestelling.

Betalingen met cheques worden niet geaccepteerd.

In het geval dat u laattijdig betaald, behouden wij het recht om interest vorderen wegens te late betaling, berekend op basis van de wettelijke rente van kracht vanaf de datum van het verzoek tot betaling.


Artikel 5 : Levering

Levering geschiedt op het adres dat u hebt opgegeven toen u uw bestelling plaatste. Levertijden variëren, afhankelijk van de vervoerder die u kiest. De levering wordt aangegeven in dagen, uitgaande van onze lokalen of die van onze leveranciers, voor levering in de Verenigde Staten of Europa. De verzendvolgorde wordt vrijgegeven na de volledige betaling van het bedrag van uw bestelling. Deze tijd wordt enkel als richtlijn weergegeven. In het geval van een vertraagde verzending van meer dan 21 dagen, hebt u de optie om uw bestelling te annuleren binnen 60 werkdagen.

Als het pakket naar ons wordt teruggestuurd, te wijten aan een fout of nalatigheid van uw kant (verkeerd adres, geen naam op de brievenbus, niet afhalen op het postkantoor , ...) zijn de kosten van het retourneren van goederen voor uw rekening. Wij willen duidelijk maken dat dergelijke vergoedingen moeten betaald zijn alvorens wij herverzenden

In het geval van levering van een product dat niet voldoet aan uw bestelling, gelieve contact op te nemen met onze klantenservice op het volgende adres: elise.couwenberg@hotmail.nl

In dit geval wisselen we graag uw goederen om. Het product moet compleet en in de originele staat worden teruggebracht. De kosten voor het terugzenden worden vergoed na voorlegging van een terugzendbewijs.

LET OP:
Zorg ervoor dat u de klantenservice contacteert alvorens het product naar ons terug te zenden.


Artikel 6 : Productbeschrijving

Alle verkochte producten op de site zijn nieuw. Elk product dat wordt aangeboden op de site is onderworpen aan een beschrijvend detail in de online catalogus. Gegevens zijn door de fabrikanten vertrekt. Productfoto\`s en hun beschrijvingen kunnen mogelijk niet nauwkeurig zijn ondanks de zorg voor die details. We kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie verstrekt door de fabrikant.


Artikel 7 : Garantie et Servicegarantie

Wij garanderen dat de producten die worden verkocht door dezelfde standaard hebben als een nieuw product voor een periode van 12 maanden. Sommige producten genieten bovendien een fabrieksgarantie. De duur van deze garantie is aangegeven in de product beschrijving. Als deze niet is opgegeven, is er geen garantie.
Elke terugzending van het product onder garantie moet onze voorafgaande toestemming hebben. Hiertoe dient u contact op te nemen met onze klantenservice . De looptijd van een servicegarantie kan variëren van 2-30 dagen, afhankelijk van het product (tijd ter indicatie). De kosten van de herzending zijn voor u..
Artikel 8 : Aansprakelijkheidsbeperking 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de geleverde product niet voldoen aan de wetgeving van het land van levering buiten de Verenigde Staten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van het contract in het geval van producten die niet op voorraad of niet beschikbaar zijn, overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en de wijze van transport en /of communicatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de aankoop van producten. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name als gevolg van hardware incompatibiliteit kan onze verantwoordelijkheid niet genieten, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding of terugbetaling.

Hypertext links naar andere sites kunnen doorgezonden worden. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid ad in het geval de inhoud van deze sites in strijd is met de wet-en regelgeving.
 Wij maken geven geen vertegenwoordiging of geen garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet met betrekking tot de Site, aangaande de werking en de inhoud. Alle informatie, met inbegrip van verklaringen met betrekking tot de beschikbaarheid en conformiteit van producten op de site hebben geen contractuele waarde. We verklaren niet of garanderen niet dat de informatie toegankelijk via de Site juist, volledig of actueel is.

In ieder geval zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld door particulieren of professionals voor verlies van winst, verlies van omzet, verlies van gegevens of verlies van winst of enige andere indirecte schade die niet te voorzien was op het moment dat u gebruik maakte van de site of de koopovereenkomst tussen u en ons.

In ieder geval zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld door particulieren of professionals voor verlies van winst, verlies van omzet, verlies van gegevens of verlies van winst of enige andere indirecte schade die niet te voorzien was op het moment dat u gebruik maakte van de site of de koopovereenkomst tussen u en ons.


Artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld worden strikt vertrouwelijk behandeld

Artikel 10: Privacy Policy
 
Uw account en uw wachtwoord zijn persoonlijk en strikt vertrouwelijk ontwikkeld die kunnen worden gebruikt of doorgegeven aan derden. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account door anderen, in het bijzonder in het geval van onzorgvuldigheid of nalatigheid van uw kant.

Artikel 11 : Toepasselijke wetgeving en rechterlijke bevoegdheid

Dit contract is onderworpen aan de wetgeving van de staat Florida (USA).
De taal van dit contract is de Franse taal.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Florida (USA) bevoegd.


Artikel 12 : Klantenservice

Voor verdere informatie of vragen, kunt u onze klantenservice contacteren
Artikel 13 : Klachten
kunt u sturen naar:
Elise.couwenberg@hotmail.nl

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)